Blog

Nordisk Litteraturuge 2021

Denne uge står i den nordiske litteraturs tegn, når Norden går sammen om at gøre noget fror at udbrede budskabet om den nordiske litteratur. Hvert år i uge 46 afholdes Nordisk Litteraturuge, hvor der er fokus på blandt andet højtlæsning, nordisk fortælletradition samt nordisk litteratur.

Årets tema for ugen er drømme og længsel, hvor der i løbet af ugen vil være arrangeret højtlæsning på biblioteker, skoler og kulturinsitutioner med mere, på tværs af de nordiske grænser. Her vil der ved forskellige arrangementer og begivenheder for børn i løbet af dagen og de voksne om aftenen blive læst højt i landene i Norden samt ikke mindst Baltikum og andre institutioner som har en interesse i Norden. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

I forbindelse med årets litteraturuge, bliver der udvalgt en børne- samt en voksenbog om det valgte tema som vil være de bøger der bliver læst højt fra ved de forskellige arrangementer rundt om i landene. Temaet og bøgerne vælges af Nordisk Litteraturuges referencegruppe, som består af en repræsentant fra hvert nordisk land og selvstyrende område.

Læs mere om litteraturugen på https://www.nordisklitteratur.org/da

Foto: Jacob Mellåker